Az weboldal használatának feltételei

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A www.newaromahome.hu webhely üzemeltetője:

NEW AROMA, s.r.o.
Bejegyzés: Trenčín OR OS, szakasz: Sro, vezetett cégjegyzék 36360/R
Székhely: SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia
Azonosítószám: 51666651
Adószám: SK2120750896
Telefonos elérhetőség: +36 308 844 839
E-mail cím: info@newaromahome.hu

(a továbbiakban: Szolgáltató)

Regisztrált felhasználó az a természetes személy, aki nem vállalkozóként jogi aktusokra képes, vállalkozó természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: “Felhasználó”), aki a “www.newaromahome.hu” oldalon regisztrál a webes felület jelen Felhasználási Feltételeihez való hozzájárulás alapján www.newaromahome.hu.

II. AZ ALAPFELTÉTELEK MEGHATÁROZÁSA

Felhasználói profil A „www.newaromahome.hu” oldal felhasználói profilja a felhasználó személyes fiókját jelenti, amely regisztráció alapján jön létre. A felhasználói profil létrehozása önkéntes és ingyenes. A felhasználói profil lehetővé teszi, hogy a felhasználó feliratkozhasson hírekre vagy árengedményekkel kapcsolatos hírlevelekre, hűségkedvezményeket, akciókról szóló információkat stb. szerezzen be. (a vásárlás mellett különféle extra szolgáltatásokat kap). A felhasználói profilhoz tartozó funkciók használata önkéntes és ingyenes. Felhasználó: Az a nem vállalkozó természetes személy, vállalkozó természetes személy, vagy jogi személy, aki a „www.newaromahome.hu” webhely felhasználói profilját használja. Illetéktelen személy
Az illetéktelen személy az a személy, akinek nincs joga igénybe venni a Szolgáltató szolgáltatásait (olyan személy, aki nem rendelkezik felhasználói profillal a “www.newaromahome.hu” oldalon, vagy helytelen, hamis regisztrációval rendelkezik, vagy egyéb okból).

III. A webes felület használati feltételeinek tárgya

A webes felület használatának feltételei szabályozzák a felek kölcsönös kapcsolatát, jogait és kötelezettségeit a “www.newaromahome.hu” oldal használatából eredő jogviszonyokból.

IV. A regisztráció feltételei

Felhasználói profilt az hozhat létre, aki:

 • 1. Egyetért és elfogadja a webes felület jelen Felhasználási Feltételeit.
 • 2. A Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a regisztrációhoz és a személyes profil létrehozásához szükséges érvényes személyes (vagy vállalati) adatokat. A webes felület használati feltételeinek elfogadásával a felhasználó kötelezettséget vállal, hogy más személynek vagy jogi személynek nem adja ki magát, vagy ezt nem állítja magáról hamisan, vagy bármilyen más módon nem írja le helytelenül kapcsolatát bármely természetes vagy jogi személlyel. Hiányos, nem létező vagy tartósan inaktív (több mint 12 hónap) vagy káros regisztráció gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult ezt törölni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben megakadályozza a Felhasználó hozzáférését a „www.newaromahome.hu” oldalhoz.
 • 3. Az engedélyezési adatok alapján (a regisztrációs űrlapon kiválasztottak szerint: bejelentkezési név, jelszó), amelyeket a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzésére használnak, amikor a „www.newaromahome.hu” oldalra lép, aki a „www.newaromahome.hu” webhely megfelelően regisztrált felhasználója.
 • 4. Nem használ semmilyen eszközt, szoftvert vagy automatizált eszközt, vagy bármilyen más módon nem próbálja meg másolni, megzavarni vagy megmásítani az eshop, a szolgáltatások vagy az eshop által kínált funkciók megfelelő működését.
 • 5. tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem hagyja jóvá a Felhasználó által a rendszerbe továbbított adatok tartalmát, és nem vállal felelősséget semmilyen fenyegető, rágalmazó, obszcén, zavaró vagy sértő anyagért, amely az ilyen adatok része, vagy bármely bűncselekményért, amelyhez ennek az oldalnak a felhasználása segített hozzá. Felhasználó regisztráció alapján:
 • 6. Ingyenes és közvetlen hozzájárulását fejezi ki a webes felület használati feltételeihez, valamint ingyenes és közvetlen beleegyezését a megadott személyes adatok feldolgozásához.
 • 7. Egyedi hozzáférést kap a felhasználói zónához (személyes profil) azzal a joggal, hogy személyes profilját adminisztrálja (a beviteli adatok, a jelszó szerkesztése, stb.).
 • 8. tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy meg kell őriznie engedélyezési adatait oly módon, hogy lehetőleg megakadályozza az illetéktelen személyek általi visszaélést.
 • 9. tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amelyet a személyes profiljából végeztek, ill. az engedélyezési adataival. A Felhasználó teljes mértékben felelős minden olyan pénzügyi vagy szerzői jogi kárért is, amely a Szolgáltatónak a (Felhasználói) engedélyezési adatokkal való visszaélésből származhat, ha azokat harmadik félnek adták át.
 • 10. Abban az esetben, ha a „www.newaromahome.hu” oldal lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára, hogy hozzájáruljanak a vitához, értékeljék a termékeket vagy belső üzeneteket írjanak a felhasználók között, kijelenti, hogy üzenetei és megjegyzései nem lesznek vulgáris, sértő, felháborító üzenet jellegűek , obszcén, a promócióval kapcsolatos, ill. az erőszak, a rasszizmus, a fasizmus vagy más, az állampolgárok jogainak és szabadságainak elnyomására irányuló mozgalmak és ideológiák közvetlen támogatása nem lesz kereskedelmi jellegű, és nem ösztönzi a bűncselekményeket vagy a szlovák jogrendszer megsértését.
 • 11. A „www.newaromahome.hu” oldalon történő regisztrációval kapcsolatban nem köteles fizetést és díjakat fizetni.

V. A személyes adatok védelme

A felhasználó regisztrációja alapján hozzájárulását adja a 2. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények és az egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatoknak a szolgáltatásokhoz való személyes adatfeldolgozás céljából történő szabad mozgásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról a Felhasználó adatainak regisztrációja, valamint egyéb szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. A Szolgáltató jogosult ezeket a személyes adatokat az információs rendszereiben feldolgozni, miközben vállalja, hogy megvédi ezeket az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől, tiszteletben tartja azok bizalmas és személyes jellegét, és nem adja át a felhasználó személyes adatait harmadik félnek. A Szolgáltató személyes adatvédelemről szóló teljes nyilatkozatát ITT olvashatja el.

VI. Díjak

 • 1. Felhasználói profil létrehozása a „www.newaromahome.hu” oldalon történő regisztrációval ingyenes.
 • 2. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Felhasználó írásos Partnerségi Megállapodást köt, jogaikat és kötelezettségeiket, beleértve a díjakat is, a jelen Partnerségi Megállapodás rendelkezései szabályozzák.

VII. Reklamációs politika

Tekintettel arra, hogy a “www.newaromahome.hu” oldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó felhasználói profil létrehozása nem jár semmiféle díjjal és önkéntes, a Felhasználó nem jogosult a profil használatából eredő panaszok benyújtására. A fejlesztésekkel vagy változásokkal kapcsolatos minden észrevételt a “www.newaromahome.huwebhely Kapcsolattartó részében található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül fejezheti ki.

VIII. A regisztráció törlése a Felhasználó kérésére

 • 1. A Felhasználó bármikor, indoklás nélkül írásbeli kéréssel fordulhat a Szolgáltató székhelyének címéhez vagy e-mailen keresztül kérheti a regisztráció törlését, míg a Szolgáltató vállalja a Felhasználó személyes profiljának mielőbbi törlését és erről a tényről történő tájékoztatását.
 • 2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulás visszavonása a Személyes Adatvédelmi Nyilatkozattal összhangban automatikusan a regisztráció törlésének kérelmeként értelmezhető.
 • 3. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának törlésére a www.newaromahome.hu oldalon található adatokba való jogosulatlan beavatkozás miatt is.
 • 4. A Szolgáltató jogosult jogi vagy egyéb adekvát okokból törölni a Felhasználó regisztrációját (felhasználói fiókját).

IX. Különleges rendelkezések

 • 1. A Felhasználó nem jogosult a www.newaromahome.hu webhelyen nem kívánt információkat vagy egyéb hirdetési információkat terjeszteni, amelyekhez nem kapott hozzájárulást a Szolgáltatótól vagy a vonatkozó jogokat (különösen a szerzői jogokat) gyakorló személyektől. A Szolgáltató bármikor jogosult felkérni a Felhasználót a vonatkozó hozzájárulások igazolására. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem bizonyítja a Szolgáltatónak, hogy ő a vonatkozó jogok (különösen a szerzői jogok) jogosultja vagy végrehajtója, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját akár előzetes értesítés nélkül is törölni. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a harmadik felek jogainak megsértésével okozott károkért.
 • 2. A „www.newaromahome.hu” oldal tartalma a szellemi tulajdon tárgyát képezi. A Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóhoz tartozó jogok jogosulatlan felhasználására vagy harmadik feleknek történő megadására. A Felhasználót teljes felelősség terheli a Szolgáltatónak ilyen módon okozott pénzügyi vagy szerzői jogi károkért.
 • 3. A Szolgáltató fenntartja a jogot a „www.newaromahome.hu” webhely megújítására és módosítására, miközben a Felhasználó köteles tiszteletben tartani ezeket a változásokat.
 • 4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy információkat küldjön a Felhasználónak a „www.newaromahome.hu” webhelyről vagy harmadik fél partnereiről.
 • 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget:
 • a „www.newaromahome.hu” webhely funkcióinak használatáért és azok használatából eredő következményekért
 • a szolgáltatásokért és azok használatából eredő következményekért, amelyeket harmadik felek biztosítanak a „www.newaromahome.hu” oldalon.
 • az interneten keresztül továbbított adatok, fájlok és bármilyen információ biztonsága, vagy azok elvesztése, eltorzulása, károsodása vagy megsemmisítése miatt
 • korlátozott vagy nem elérhető szolgáltatások, alacsonyabb minőség, sebesség vagy harmadik fél által okozott kiesések miatt
 • nem felelős a „www.newaromahome.hu” webhely információiért és tartalmáért, amely a „www.newaromahome.hu” oldalon található, de a Szolgáltató nem mutatta be, és nem felelős az ezen információk által bemutatott adatok védelméért sem

X. A webes felület használati feltételeinek frissítése

A Szolgáltató fenntartja a jogot a webes felület ezen Felhasználási Feltételeinek megváltoztatására, pl. új szolgáltatások hozzáadása után, a jelenlegi szolgáltatások fejlesztése vagy a technológia megváltoztatása után. Minden változás akkor lép hatályba, amikor a frissített feltételek megjelennek a “www.newaromahome.hu” oldalon. Ha a Szolgáltató bármilyen jelentős vagy kiterjedt változtatást hajt végre a „www.newaromahome.hu” oldalon, érthető és egyértelmű módon e-mailben értesíti a Felhasználót az ilyen változásokról.

XI. Záró rendelkezések

 • 1. A webes felület használati feltételei által nem szabályozott kapcsolatokra a Szlovák Köztársaságban érvényben lévő, kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.
 • 2. A felhasználó felelős a webes felület jelen Felhasználási Feltételeinek vagy jogi kötelezettségének megsértésével okozott károkért. Kártérítésének terjedelmét és módját az általánosan kötelező jogi előírások, különösen a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve szabályozzák.

XII. Kapcsolat

Bármilyen félreérthetőség, kérdés vagy kapcsolat merül fel a webes felület használati feltételeivel kapcsolatban, a Felhasználó kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval az ügyfélszolgálati e-mail címen:

info (kukac) newaromahome.hu.