Szolgáltatási feltételek

Ezek az általános szolgáltatási feltételek (továbbiakban „szolgáltatási feltételek“) a www.newaromehome.hu webes felületen (továbbiakban „webes felület“)
található NEW AROMA HOME online áruházon keresztül kötött szerződésekre vonatkoznak, az

Eladó:
NEW AROMA, s.r.o.
Bejegyzés: Trenčín OR OS, szakasz: Sro, vezetett cégjegyzék 36360/R
Székhely: SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia
Azonosítószám: 51666651
Adószám: SK2120750896
Telefonos elérhetőség: +421 948 000 716
E-mail cím: info@newaromahome.hu

Vevő:
Természetes vagy hivatásos embereket találhat online a NEW AROMA HOME weboldalán, a www.newaromahome.hu címen.

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Az adásvételi szerződés alapján az Eladó vállalja, hogy a megrendelésben meghatározott termékeket a Vevőnek eljuttatja, a Vevő pedig vállalja a termékek átvételét (akár személyesen, akár a fuvarozótól) és megfizeti a megrendelésben meghatározott vételárat. A vételár (vagy „ár“) tartalmazza az áfát, vagy ha a termékek vagy szolgáltatások jellege miatt az árat nem lehetséges előre meghatározni, annak kiszámításának módját, valamint a szállítási, postai és egyéb költségeket és díjakat, vagy ha ezeket a költségeket és díjakat nem lehet előre meghatározni,akkor azt a tényt, hogy az ilyen költségek vagy díjak szerepelhetnek a teljes árban.

Az összes költség összegét mindig a megrendelés kötelező elküldése előtt tudatni kell a Vevővel. A Vevő a teljes vételár megfizetésével és a termékek átvételével szerzi meg a termékek tulajdonjogát A www.newaromahome.hu webes felületen található NEW AROMA HOME online áruházban történő vásárlás nem feltétele a Vevő regisztrációjának. A személyes fiók (profil) létrehozásával társított Vevő regisztrációja önkéntes

I.1 A fogyasztókra vonatkozó egyéni rendelkezések

A Fogyasztót kizárólag olyan természetes személyként értjük, aki fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem vállalkozása, munkája vagy hivatása körében jár el.

A jelen szolgáltatási feltételek rendelkezéseinek megfelelően a fogyasztóval kötött adásvételi szerződés fogyasztói adásvételi szerződés.

Abban az esetben, ha a résztvevő – a vevő jogi személy, vagy üzleti, foglalkoztatási vagy szakmája területén eljáró személy, a szerződés nem fogyasztói adásvételi szerződés, és a Vevőre nem vonatkozik a fogyasztóvédelem az alkalmazandó törvények és ezen feltételek szerint. Különösen a vevőnek, aki nem fogyasztó, nincs joga indoklás nélkül elállni a szerződéstől (V.1. Cikkely ezekben a szolgáltatási feltételekben).

A fogyasztó különleges jogai legfőképp a következőket foglalják magukban:

 • a távközlés útján kötött szerződéstől való elállás joga, mint pl. telefon, e-mail vagy internetes üzlet (V.1. Cikkely ezekben a szolgáltatási feltételekben)
 • a fel nem használt fogyasztási cikkekre 24 hónapos garanciára való jogosultság (a garancia alkalmazását a www.newaromahome.hu weboldalon közzétett Reklamációs feltételek szabályozzák)
 • az információ bejelentése a szerződés megkötése előtt (az információkat a jelen szerződési feltételek vagy a webes felület tartalmazza)

I.2 A jogszabályok alkalmazása

Az adásvételi szerződésből eredő jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság jogrendje vonatkozik. A jogviszonyokat az alábbiak szabályozzák:

 • a jelen Általános Szerződési Feltételek
 • Reklamációs feltételek
 • A webes felület használati feltételei, amelyek szabályozzák a webes felületen történő regisztrációt, Adatvédelmi nyilatkozatot, a webes felület tartalmának védelmét és néhány egyéb, a webes felület használatával kapcsolatos kapcsolatot.
 • a webes felületen megadott feltételek és utasítások, különös tekintettel a szerződés megkötésére
 • a megrendelés és annak elfogadása az Eladó részéről
 • Törvény. 40/1964 Coll. A módosított Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • sz. 513/1991 Coll. A módosított kereskedelmi törvénykönyv (ha a vevő nem fogyasztó)
 • törvény. 250/2007. Sz. a módosított fogyasztóvédelemről (csak akkor, ha a vevő fogyasztó)
 • törvény. 102/2014. Coll. távértékesítési szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelméről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: “A távollevők közötti szerződések fogyasztóvédelméről szóló törvény”)

I.3 Az általános szerződési feltételek ismeretetése

A megrendelés elküldésével a webes felületen a Vevő megerősíti, hogy elolvasta ezeket a feltételeket. A feltételek szövegét az Eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. A Vevő jogaira és kötelezettségeire mindig azoknak az üzleti feltételeknek a szövege az irányadó, amelyekben azok felmerültek.

 

II. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

II.1 A termék bemutatása az Eladó által

Az eladó a webes felületen megadja a termékek listáját, beleértve az egyes termékek fő jellemzőinek leírását. Minden terméknél megadja a termék árát, beleértve az összes adót és díjat, a szállítási költségek kivételével. A termékek ilyen bemutatása tájékoztató jellegű, és nem a szerződéskötésre irányuló javaslat a Ptk. 43a. §-a értelmében. Az adásvételi szerződés megkötéséhez a Vevőnek létre kell hoznia és le kell adnia a megrendelést, és ezzel egyidejűleg az Eladónak el kell fogadnia a megrendelést.

II.2 Vételár

A bemutatott termékek ára, valamint a csomagolás és szállítás ára mindaddig érvényben marad, amíg azok megjelennek a webes felületen. A termékek árengedményei nem kombinálhatók egymással, csak akkor, ha a webes felületen kifejezetten valami más van megadva. Abban az esetben, ha az eladónak teljesen nyilvánvaló technikai hibája van az árban vagy a nem szabványos adatokban vagy a szállítási időben a webes felületen vagy a megrendelés során, vagy ha a termékek elkeltek, vagy tartósan nem állnak rendelkezésre a szállító számára, az eladónak joga van elállni a szerződéstől, ezáltal köteles visszafizetni a vevőnek kifizetett vételárat (abban az esetben, ha a vételárat előre megfizették átutalással vagy előlegként az eladó számlájára).

Ha az áruknak a webes felületen vagy a megrendelés során feltüntetett ára már lejárt, az Eladó erről a tényről megfelelő módon haladéktalanul értesíti a Vevőt. Ha a Vevő megrendelését még nem fogadták el, az Eladó nem köteles megkötni a szerződést. Ugyanakkor az elküldött megrendeléseket nem befolyásolja az árváltozás, amely a megrendelés elküldése és annak Eladó általi elfogadása közötti időszakban következett be.

II.3 Megrendelés

A Vevő a megrendelést úgy hozza létre, hogy létrehozza azt a webes felületen keresztül (az űrlap kitöltésével), vagy telefonon, e-mailben vagy bármilyen más módon, amelyet az Eladó a webes felületen megadott aktuális információk alapján engedélyez. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell a nyomtatványban előírt összes információt, különös tekintettel a megrendelt termékek pontos megnevezésére (vagy a termékek numerikus megnevezésére), a darabszámra, a választott fizetési módra és szállításra, valamint a Vevő elérhetőségére (szállítás és számlázás).

A teljes megrendelés összegzéséről, beleértve a végső árat is (a választott szállítási módtól és fizetéstől függően), a kötelező vétel előtt értesíteni kell a Vevőt. Ez  a Vevő számára az utolsó esély a már megadott adatok megváltoztatására.

A Vevő kötelező érvényű megrendelést nyújt be a “Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával. A kötelező sorrendben megadott adatokat helytállónak és teljesnek tekintjük. A Vevőnek telefonon vagy e-mailben haladéktalanul tájékoztatnia kell az Eladót változásukról.

A Vevő értesül a megrendelés kézbesítéséről. A megrendelés kézbesítésével kapcsolatos információkat (megerősítést) automatikusan küldjük, és ez nem a megrendelés Eladó általi elfogadása, hacsak a visszaigazolásban kifejezetten nem szerepel. Ha az eladónak kétségei vannak a megrendelés valódiságával és komolyságával kapcsolatban, kapcsolatba léphet a Vevővel annak ellenőrzésére. Az eladó fenntartja a jogot egy nem ellenőrzött megrendelés elutasítására. Az ilyen megrendelést akkor úgy kezelik, mintha nem adták volna meg.

II.4 A megrendelés elfogadása és az adásvételi szerződés létrehozása

Az adásvételi szerződés pillanata a megrendelés Eladó általi elfogadása. A megrendelés elfogadására Az Eladó e-mailt küld a Vevőnek a megrendelésben megadott címre. Abban az esetben, ha az Eladó még nem fogadta el a megrendelést, és a Vevő már kifizette a teljes vételárat, vagy átvette az árut, a vételi szerződés a fenti eljárással jön létre (attól függően, melyik következik be előbb).

II.5 a szerződés megtartása

A szerződés nem papír alapon, a szerződő felek aláírásával jön létre. A szerződés ezekből az üzleti feltételekből, a Vevő megrendeléséből és annak Eladó általi elfogadásából áll. A teljes szerződést az üzleti feltételekkel együtt visszaigazoló e-mailben, vagy írásbeli kérésre postai úton is kinyomtatják a Vevőnek a kapcsolódó költségek megfizetése érdekében. A szerződés szlovák nyelven jön létre. A Szerződést (beleértve ezeket a feltételeket) az Eladó elektronikus formában archiválja. A Szerződés harmadik fél számára nem hozzáférhető, de az Eladó a Vevő kérésére elküldheti a Vevőnek e-mailben. A kétségek elkerülése érdekében az Eladó a szerződés egy példányát a feltételekkel együtt elküldi a Vevőnek visszaigazoló e-mailben.

III. FIZETÉSI FELTÉTELEK

III.1 Fizetési lehetőségek

A termékek fizetése forint (HUF) lehetséges.

A vevő a vételárat a következő módon fizetheti meg:

 • készpénz nélkül a termék átadása előtt (abban az esetben, ha a készpénz nélkül történő fizetés megengedett a megrendeléshez), átutalással az eladó bankszámlájára: Slovenská sporiteľňa, a. s., SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK86 0900 0000 0051 6996 1491. Készpénz nélküli fizetést a Vevő a megrendelés visszaigazolásában közölt fizetési adatok szerint teljesít,
 • készpénz nélkül a termék kiszállítása előtt (ha a készpénz nélküli fizetés engedélyezett a megrendeléshez), nevezetesen fizetési kártyával történő fizetés,
 • készpénz nélkül a termék kiszállítása előtt (ha a készpénz nélküli fizetés engedélyezett a megrendeléshez), a PayPal fizetési rendszeren keresztül. A fizetési módok további díjakat vonhatnak maguk után.

Az összes díjat a webes felület tartalmazza. A megrendelés összesítése mindig tartalmaz információt a végső árról, amely már tartalmazza a választott fizetési módhoz kapcsolódó díjakat.

III.2 A vételár határideje

Pénzbeli fizetés esetén a vételár a termék átvételét követően fizetendő. Készpénz nélküli fizetés esetén (amennyiben a készpénzzel történő fizetés megengedett) az áru átadása előtt az ár a megrendeléstől számított öt (5) napon belül fizetendő.

A vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége nem készpénzes fizetés esetén a vonatkozó összeg az Eladó bankszámláján történő jóváírásának pillanatában teljesül. Abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléstől számított öt napon belül nem fizeti meg a vételárat, az Eladónak jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől.

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

IV.1 Szállítási lehetőségek

A termék átadásának módját az Eladó a webes felületen határozza meg. A Vevő a megrendelésben a termék szállításának konkrét módját választja. Átvétellel törtnénő kiszállítás esetén a fuvarozót az Eladó határozza meg.

IV.2 A termék szállításának költségei

Az áru szállításának költségeit az áru mérete és jellege, valamint a fuvarozó árjegyzéke határozza meg. Az áru szállításának aktuális költségeit a webes felület tartalmazza. A megrendelés összesítése mindig tartalmaz információt a végső árról, amely már tartalmazza a kiválasztott szállítási mód költségeit.

IV.3 A kézbesítés ideje

Az áru szállítási dátuma mindig függ a rendelkezésre állásuktól, valamint a választott szállítási és fizetési módtól. A raktáron lévő termékeket az Eladó általában a megrendelés kézhezvételétől számított három-öt munkanapon belül (átvétellel történő kézbesítés esetén), vagy a fizetés számlára történő jóváírásától (készpénz nélküli fizetés esetén) a szállítóhoz szállítja. Az áru külső szállító általi kiszállításának idejét az Eladó nem befolyásolhatja. Ha az Eladó és a Vevő nem egyeznek meg máshogy, az Eladó köteles az árut a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül kiszállítani. Ha az Eladó ezen időszakon belül nem teljesíti a termék kiszállítását, és még az ez után következő általánosan lehetséges határidőn belül sem szállítja le, a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. Az áru ezen feltételek szerint történő átadása azt a pillanatot jelenti, amikor az árut a Vevőhöz szállítják. Az Árut akkor kell a Vevő által átvettnek tekinteni, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, átveszi a megrendelt áru minden részét, vagy ha:

 • a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt termékeket külön szállítjuk le, az utoljára leszállított termék átvételének pillanatában
 • több darabból álló termék szállításakor, az utolsó darab átvételének pillanatában
 • meghatározott időtartam alatt, az első leszállított termék átvételének pillanatában, a termékek ismételten kiszállításakor. Ha a Vevő ok nélkül nem veszi át a terméket, ez nem minősül az Eladóra vonatkozó áru átadási kötelezettsége megszegésének, sem pedig a Vevő által a szerződéstől való elállásnak.

IV.4 A Vevő kötelezettsége az áru átvételénél

Az áru átvételét követően a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét. Ha hiányosságokat talál, köteles haladéktalanul tájékoztatni a fuvarozót és az Eladót. Ha a Vevő nem hajlandó elfogadni a sérült csomagolású küldeményt, ez nem minősül az áru oktalan elutasításának. A Vevő a szállítólevél (vagy más hasonló jellegű dokumentum) aláírásával megerősíti, hogy a küldemény csomagolása nem sérült. Az áruval kapcsolatos panaszok a küldemény csomagolásának sérülése miatt ilyen esetben nem lehetségesek.

IV.5 Az áru nem átvétele

Ha a Vevő részéről indokolt, hogy az árut ismételten vagy a megállapodástól eltérő módon szállítsák ki, a Vevő köteles megfizetni az ilyen szállítással kapcsolatos költségeket. Abban az esetben, ha a Vevő ok nélkül nem veszi át az árut, az Eladó jogosult az áru átadásával és azok tárolásával kapcsolatos költségek, valamint az áru átvételének elutasítása miatt felmerült egyéb költségek megtérítésére. Ebben az esetben az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől.

V. ELÁLLÁS A VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉSTŐL

V.1 A Vevő által a szerződéstől való elállás módja

A vevő, aki fogyasztó, az áru átvételétől számított 14 napon belül elállhat az adásvételi szerződéstől. Ha a szállítás több részre oszlik, akkor az utolsó szállítás átvételének napjától számítva. A Vevő, aki fogyasztó, ezen időszak kezdete előtt is elállhat az adásvételi szerződéstől, azaz mielőtt átvenné az árut. Az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítést a NEW AROMA, s.r.o., SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia címre vagy az info (kukac) newaromahome.hu e-mail címre kell elküldeni. A szerződéstől való elállás céljából egy nyomtatványminta használandó. Az Eladó az értesítés kézhezvételét indokolatlan késedelem nélkül, e-mailben megerősíti a Vevőnek. Az áru átvételének napjától számított 14 napon belüli elállást nem kell igazolni. Az a vevő, aki nem fogyasztó, a vonatkozó jogszabályokban (különösen a Polgári vagy Kereskedelmi Törvénykönyvben) meghatározott esetekben elállhat az adásvételi szerződéstől.

V.2 A szerződéstől való elállás következményei

A szerződéstől való elállás a szerződést eleve megszünteti, és úgy kezeli, mintha nem kötötték volna meg.

V.3 A szerződéstől való elállás elfogadhatatlansága

Bekezdésnek megfelelően. 7. bek. 6 törvény. nem. 102/2014. Coll. a távértékesítési szerződés alapján az áru értékesítése vagy a szolgáltatások nyújtása tekintetében a fogyasztók védelméről többek között a következő szerződések nem mondhatók el: a fogyasztó sajátos követelményeinek megfelelő áru értékesítése, egyedi vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áru; védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelynek védőcsomagolása a szállítás közben sérült; gyorsan romló vagy romló áru értékesítése; olyan áru értékesítése, amely természeténél fogva elválaszthatatlanul összekeverhető más áruval a szállítás során; védőcsomagolásban értékesített hangfelvételek, videofelvételek, hang és képfelvételek, könyvek vagy számítógépes szoftverek értékesítése, ha a fogyasztó kicsomagolta ezeket a csomagolásokat; folyóiratok értékesítése, kivéve az előfizetői szerződés szerinti értékesítést és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését.

V.4 A Vevő kötelezettségei az áru átvételénél

Az áru átvételét követően a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét. Ha hiányosságokat talál, köteles haladéktalanul tájékoztatni a fuvarozót és az Eladót. Ha a Vevő nem hajlandó elfogadni a sérült csomagolású küldeményt, ez nem minősül az áru ok nélküli elutasításának. A Vevő a szállítólevél (vagy más hasonló jellegű dokumentum) aláírásával megerősíti, hogy a küldemény csomagolása nem sérült. Az áruval kapcsolatos panaszok a küldemény csomagjának sérülése miatt ilyen esetben nem lehetségesek.

V.5 Az áru visszaküldése

A vevő köteles az árut a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a következő címre: NEW AROMA, s.r.o. SNP 1, 956 18 Bošany, Szlovákia. A visszaküldött árut a Vevő nem küldheti átvétellel. A visszaküldött árunak sérülésmentesnek, nem elhasználtnak és szennyeződésmentesnek kell lennie. Az eladó azt javasolja, hogy csatolja a visszaküldött termékhez: a szállítólevél és a számla másolatát, ha ezeket az okmányokat kiállították, vagy más, az áru vásárlását igazoló dokumentumot; írásbeli nyilatkozatot a szerződéstől való elállásról (nyomtatványon vagy más módon) és a visszatérítés előnyben részesített módjáról (számlára utalás vagy postai számla).

A nyilatkozatban a Vevő megadja a kézbesítés címét, telefonszámát és e-mail címét. A fenti dokumentumok bármelyikének benyújtásának elmulasztása nem akadályozza a jogi feltételek mellett történő szerződéses elállás pozitív eredményét.

V.6 A vételár visszatérítése

Az Eladó a kapott pénzösszeget a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi a Vevőnek. Az Eladó nem köteles visszatéríteni a pénzt, mielőtt a Vevő visszaküldené neki az árut, vagy bebizonyítaná, hogy az árut visszaküldte az Eladónak. Mivel a Vevő saját költségére küldi vissza a csomagot, így a vételáron kívül ezen szállítási költségek visszatérítésére is jogosult. Ha azonban a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérőt választ, az Eladó a legolcsóbb szállítási mód szállítási költségét téríti vissza. Az Eladó a pénzt ugyanúgy visszaküldi, ahogyan megkapta, vagy más módon, ahogyan a Vevő megköveteli. Az Eladó bármikor visszaküldheti a pénzt úgy, hogy elküldi arra a számlára, amelyről a pénzösszeget átutalták a vételár megfizetésére (ha a Vevő a szerződéstől való elállástól számított tíz napon belül nem értesíti az Eladót más számláról). A Vevő ezen feltételek elfogadásával hozzájárul az összegek elküldéséhez az előző mondat rendelkezéseinek megfelelően, feltéve, hogy ilyen módon nem merül fel további költség. A visszaküldött árunak az eladó szállítási címére történő elküldésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli, még akkor is, ha az árut jellegüknél fogva nem lehet rendes postai úton visszaküldeni.

V.7 A termék visszaküldéskor bekövetkezett károsodás

Az áru visszaküldése során a Vevő köteles megfelelő csomagolásba csomagolni az árut, hogy ne sérüljön vagy menjen tönkre, mert a Vevő felelős az áru értékének csökkenéséért, amely az áru kezelésének eredményeként következett be a tulajdonságok és funkcionalitás meghatározásához szükséges kezelésen túl. Ha az Eladó megállapítja, hogy a Vevő által visszaküldött áru az előző mondatnak megfelelően sérült, elhasznált, szennyezett vagy részben lehasznált, akkor jogosult a Vevővel szembeni kártérítésre.

V.8. A szerződés elállási formája

A Vevő ezen a linken letöltheti az űrlapot a szerződéstől való elállási jog gyakorlása céljából.

V.9 Az Eladó által a szerződéstől való elállás módja

Az eladó a következő esetekben jogosult elállni a szerződéstől:

 • 1. a webes felületen technikai hiba miatt az áru nyilvánvalóan téves ára volt feltüntetve (jelen szerződési feltételek II.2. Cikkely)
 • 2. az árut objektív okokból (elsősorban azért, mert az árut már nem gyártják, a szállító leállította a szállítását, jelenleg nem érhető el stb.) Az eredeti feltételek mellett nem lehet szállítani
 • 3. A teljesítés objektív formában lehetetlenné vagy jogellenesé válik. Ha a fenti tények bármelyike ​​bekövetkezik, az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt a szerződés elállásáról. Az elállás a Vevővel szemben abban a pillanatban érvényes, amikor azt kézbesítették neki. Ha a Vevő már teljes egészében vagy részben megfizette a vételárat, az Eladó a beérkezett összeget készpénz nélkül visszautalja a Vevőnek arra a számlára, amelyről a vételárat megkapta. Az eladó a vételtől számított öt munkanapon belül visszaküldi a pénzt.

VI. JOGOK HIBÁS TELJESÍTÉS ESETÉN ÉS JOGVITÁK MEGOLDÁSA

VI.1 A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlása

A hibás teljesítésből eredő minden jogra vonatkozó általánosan kötelező jogi előírások (különösen a Polgári Törvénykönyv 619–627. Szakaszának rendelkezései) és a „www.newaromahome.hu” weboldalon közzétett panasztételi eljárás az irányadó. A Vevő tudomásul veszi, hogy panasz benyújtása előtt köteles teljes körűen megismerkedni az Eladó panasztételi eljárásával.

VI.2 Jogvita rendszer alternatív platform használatával

Törvényben meghatározott esetekben az Eladó külön felhívja a Vevő figyelmét az alternatív vitarendezés tárgyával való kapcsolatfelvétel lehetőségére. 391/2015 Coll. az alternatív vitarendezésről. Törvény szerinti alternatív vitarendezés az alternatív vitarendezés tárgyának eljárása. 391/2015 Coll., Amelynek célja a vitában részt vevő felek közötti vita békés rendezése. A vitában részt vevő felek az a fogyasztó, aki javaslatot nyújtott be alternatív vitarendezés kezdeményezésére, és az Eladó, akivel szemben a javaslat irányul. A https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show oldalon van egy internetes vitarendezési rendszer platform, amelyen keresztül a Vevő, aki szintén fogyasztó, javaslatot nyújthat be alternatív vitarendezés kezdeményezésére. Az AVR-szervezetek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján is: www.mhsr.sk.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VII.1 Az eladó tevékenységének ellenőrzése

Az áru műszaki követelményeire és az áru biztonságára vonatkozó jogi előírások betartását a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet végzi: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Központi Felügyelőség, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra (www.soi.sk). A Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság ellenőrzi a fogyasztóvédelmi előírások betartását is. Érdekcsoportjaik és más szervek védik a fogyasztók jogait is.

VII.2 A panaszok kezelése

Bármilyen panaszt vagy javaslatot az Eladó a kapcsolati e-mail címen: info (kukac) newaromahome.hu dolgozza fel. Ezenkívül a Vevő felveheti a kapcsolatot a 7.1. Cikkben felsorolt ​​szervezetekkel. A Vevővel kapcsolatban az Eladót semmilyen viselkedési kódex nem köti, és nem is felel meg ezeknek a kódexeknek.

VII.3 Általános információk

A szerződés megkötésekor a távközlés eszközeit (különösen az internetet) használják. A távközlési eszközök használatával kapcsolatban felmerült költségeket (különösen az internetkapcsolat vagy a Vevő telefonhívásainak költségeit) a Vevő viseli. Ezek a költségek nem térnek el a szokásos mértéktől. Eltérő megállapodás hiányában az eladó és a vevő közötti szerződéssel kapcsolatos minden levelezés írásban történik, akár e-mail, ajánlott levél vagy személyes kézbesítés útján. Az Eladó a megrendelésben megadott e-mail címre eljuttatja a Vevőnek a levelezést.

Abban az esetben, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen (vagy érvénytelenné válik), hatástalanná vagy alkalmazhatatlanná válik, helyette az érvénytelen, nem hatékony vagy alkalmazhatatlan rendelkezést legjobban megközelítő rendelkezés alkalmazandó. Az egyik rendelkezés érvénytelensége, hatástalansága vagy alkalmazhatatlansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződés (beleértve az üzleti feltételeket is) módosítása vagy részek hozzáadása csak írásban lehetséges.